1. Trang chủ
  2. Nhạc Hay
  3. Mộng Lý Phi Hoa (梦里飞花)

Tải Bài Hát Mộng Lý Phi Hoa (梦里飞花) MP3

Ca sĩ: Tiểu Điền Âm Nhạc Xã, Chước Yêu

Bấm ► để nghe thử bài hát này

Ca khúc Mộng Lý Phi Hoa (梦里飞花) do ca sĩ Tiểu Điền Âm Nhạc Xã, Chước Yêu thể hiện, là bài hát hay. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát Mong Lý Phi Hoa (梦里飞花) mp3, playlist/album, MV/Video Mong Lý Phi Hoa (梦里飞花) miễn phí tại SkyMP3.Net

Lời Bài Hát Mộng Lý Phi Hoa (梦里飞花)

Mèng lǐ fēi huā lèi shī qīng shān xiù
Shuí rén jiě wǒ xiāng sī mèng zhōng yóu
Lín shuǐ zhào huā é méi qīng pín shǒu
Zhī shēn zài mèng wài nán yōng yǒu
Mèng lǐ fēi huā yíng yíng yī xiān shǒu
Qīng fǔ guò wǒ suǒ yǒu de lí chóu
Zhī yīn nán qiú liáng chén yì nán liú
Shuǐ tiáo gē tóu xiāo sǎ dù chūn qiū
Shǎo nián shí zuì ài sì chǔ fēng liú
Bà qiáo zhē yī zhī chuí yáng liǔ
Yīn yī zhǐ mò sè huà zuò shān qiū
Zài huà gè měi rén lái jìn jiǔ
Jū yī pěng yuè sè yǔ huā fēng duì chóu
Lāo yī wǎn xīng chén xiě chūn qiū
Shuí jiā gū niáng xiāng sī wǎn chéng kòu
Ruò shuǐ sān qiān chàng gè bù xiū
Mèng lǐ fēi huā lèi shī qīng shān xiù
Shuí rén jiě wǒ xiāng sī mèng zhōng yóu
Lín shuǐ zhào huā é méi qīng pín shǒu
Zhī shēn zài mèng wài nán yōng yǒu
Mèng lǐ fēi huā yíng yíng yī xiān shǒu
Qīng fǔ guò wǒ suǒ yǒu de lí chóu
Zhī yīn nán qiú liáng chén yì nán liú
Shuǐ tiáo gē tóu xiāo sǎ dù chūn qiū
Yān yǔ kōng mēng bǎi jià yī biǎn zhōu
Jiāng shuǐ yuǎn yìng tiān shàng qióng lóu
Táng hé wǎn shǒu xī liǔ huà zhōng yóu
Yī rén yī mèi piān piān wǔ xiù
Niǎn suì yī chuán xīng mèng rù yǎn móu
Dàn yī qū duō qíng shǎo nián yóu
Mèng lǐ tān huān bù zhī shén xiān chóu
Yī yǎn luàn le bàn shēng fēng liú
Mèng lǐ fēi huā lèi shī qīng shān xiù
Shuí rén jiě wǒ xiāng sī mèng zhōng yóu
Lín shuǐ zhào huā é méi qīng pín shǒu
Zhī shēn zài mèng wài nán yōng yǒu
Mèng lǐ fēi huā yíng yíng yī xiān shǒu
Qīng fǔ guò wǒ suǒ yǒu de lí chóu
Zhī yīn nán qiú liáng chén yì nán liú
Shuǐ tiáo gē tóu xiāo sǎ dù chūn qiū
Mèng lǐ fēi huā lèi shī qīng shān xiù
Shuí rén jiě wǒ xiāng sī mèng zhōng yóu
Lín shuǐ zhào huā é méi qīng pín shǒu
Zhī shēn zài mèng wài nán yōng yǒu
Mèng lǐ fēi huā yíng yíng yī xiān shǒu
Qīng fǔ guò wǒ suǒ yǒu de lí chóu
Zhī yīn nán qiú liáng chén yì nán liú
Shuǐ tiáo gē tóu xiāo sǎ dù chūn qiū

Tải Bài Hát Khác

Tải Nhạc Hay Khác